RODO

Dane osobowe, Twoje prawo do dokumentacji.
 
Szanowny Pacjencie, W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu.

Zgoda na leczenie (ustna lub pisemna) wiąże się z obowiązkiem Praktyki do prowadzenia dokumentacji medycznej i na tę czynność, jak również na wszelkie czynności związane z zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej w Praktyce nie jest wymagana zgoda pacjenta. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Może w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji.
Egzemplarze stosowanych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, PESEL i adres. Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt z sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:
  • Dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu
  • Przypomnienia o wizycie
  • Odwołania wizyty
  • Przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie numeru telefonu czy adresu e-mail z danych gromadzonych w dokumentacji medycznej Praktyki.

Odbiorcami Twoich danych będą osoby, które sam upoważnisz lub Instytucje upoważnione w drodze ustawy (np. ZUS, NFZ, Sądy). Zawsze możesz zwrócić się do Praktyki o szczegółową klauzulę informacyjną. Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2, Infolinia: 606 950 000 (10:00-13:00).

Administratorem Twoich danych jest Gabinet Stomatologiczny Ignacy Kodym.
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
+ 48 (63) 242 09 18
GABINET STOMATOLOGICZNY IGNACY KODYM
ul. Chopina 1a/B, Konin

Sprawdź jak do nas trafić
Wszelkie prawa zastrzeżone - Gabinet Stomatologiczny Ignacy Kodym - 2020